Control Period Tc - PV Elite - ヘルプ - Hexagon PPM

PV Elite Help (2020)

PPMProduct
PV Elite
PPMCategory_custom
ヘルプ

制御周期を秒で入力します。このフィールドはオプションで、ゼロのままであればソフトウェアが計算します。

  • Tc = 2s if Tb < 2s

  • Tc = Tb if Tb >= 2s