Arbeta med arbetspaket - HxGN Smart Build - 4.0 U11 (4.0.11) - Mobile - Hexagon

Hjälp för HxGN Smart Build Insight Mobilapplikation

Language
Svenska
Product
HxGN Smart Build
Search by Category
Mobile

Visa arbetspaket

Tryck på Arbetspaket längst ned på skärmen för att visa dina arbetspaket.

Öppna ett arbetspaket

Tryck på ett arbetspaketets namn för att öppna arbetspaketet:

Färgkod

Vad betyder det

Arbetspaketet är nytt och oläst.

Du har redan läst arbetspaketet, men nya ändringar har gjorts av det.

Du har redan läst arbetspaketet eller markerat det som läst. Om du markerar arbetspaketet som oläst återgår det till den tidigare färgen.

För att markera ett arbetspaket som läst eller oläst:

 • Skjut arbetspaketet åt vänster och välj lämplig åtgärd.

 • I översiktsavsnittet för arbetspaketet trycker du på Alternativ och väljer lämplig åtgärd.

Sök ett arbetspaket

 1. Tryck på Filter längst uppe i högra hörnet.

 2. Välj ett eller flera av följande alternativ, baserat på information du har:

  • Status: Endast arbetspaket med status du väljer visas i listan.

  • Datum: Välj bland följande alternativ:

   • Planerad: Välj datumintervaller för Planerat startdaum och Planerat slutdatum.

   • Skapad/Redigerad: Välj datumintervaller för datum för Skapad och Redigerad.

  • Disciplin: Välj obligatorisk disciplin.

  • Syfte: Välj Syfte och välj en eller flera kategorier med syftet.

  • WBS: Välj arbetsnedbrytningsstruktur från den plats där du vill filtrera arbetspaketen.

 3. Tryck på ICON_left arrow(Chevron) för att återgå till arbetspaketskärmen.

Sortera arbetspaket

 1. Tryck på Sortera längst uppe i högra hörnet.

 2. Välj bland följande alternativ under Sortera via:

  • Ny/Modifierad: Välj om du vill sortera arbetspaket beroende på deras status i följande ordning, ny, modifierad och läst.

   Alla nya arbetspaket beställs först följt av modifierade och visade arbetspaket.

  • Planerat startdatum: Välj att sortera arbetspaketen baserat på deras planerade startdatum.

  • ID: Välj att sortera arbetspaketen baserat på deras ID.

 3. Välj ett alternativ under Sortera via för att sortera arbetspaketen antingen i stigande eller fallande ordning.

SHARED Tip Tryck på ICON_left arrow(Chevron) för att återgå till arbetspaketskärmen.

Lägg till förloppet till ett arbetspaket

 1. Välj det obligatoriska arbetspaketet.

 2. Svep åt vänster och tryck på kortet Uppdatera förlopp.

 3. Drag skjutreglaget % eller ange installerad kvantitet för att markera förloppet ett arbetspaket eller arbetssteg.

 4. Tryck på UPPDATERA.

 • Du kan även trycka på obligatoriskt arbetspaket eller arbetssteg och sedan trycka på UPPDATERA FÖRLOPP från respektive Översiktsskärm.

 • Om du bearbetar ditt arbetspaket eller arbetssteg för första gången trycker du på STARTFÖRLOPP och väljer sedan faktiskt startdatum, innan du markerar förloppet.

 • Du kan uppdatera faktiskt slutdatum och tid, endast när arbetspaketets förlopp är konfigurerat till 100 %.

Visa resurser för ett arbetssteg

 1. Öppna ett arbetspaket.

 2. Tryck på fliken Arbetssteg.

  Du kan se listan över arbetssteg.

 3. Tryck på obligatoriskt arbetssteg.

 4. Tryck på fliken Resurser.

 5. Tryck på önskad resurskategori för att visa listan över resurser i den.

Öppna en modell relaterad till arbetspaketet och navigera i det

 1. Tryck på ett arbetspaketets namn för att öppna arbetspaketet.

 2. Tryck på fliken 3D-modell för att visa en modell.

 • Nyp ihop med två fingrar i Android-applikationen och sära sedan på dem för att zooma in i dokumentet, rita eller skapa en modell. Nyp ihop dina fingrar igen för att zooma ut.

 • Drag ditt finger över skärmen i Android och iOS-applikationen för att utforska olika delar av dokumentet, ritningen eller modellen.