Codes voor rekeninggegevens definiëren - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

U kunt codes voor rekeninggegevens definiëren voor uw grootboekrekeningen. Het detailniveau voor de definitie van uw rekeninggegevens is afhankelijk van de bedrijfsvoering van uw organisatie. Uw grootboek kan bijvoorbeeld de volgende segmenten bevatten: segment 1-1400-000 geeft uw organisatie aan, 1-1300-100 geeft uw crediteurenadministratie voor toekomstige betalingen aan, 1-3300-000 geeft uw vaste bedrijfsmiddelen aan, enzovoort. U kunt voor al deze codes rekeningcodesegmenten aanmaken. U kunt ook Flex SQL-zoekcodes koppelen aan rekeningcodes. Met Flex SQL-codes worden SQL-zoekinstructies aangegeven waarmee gegevens gerelateerd aan het rekeningcodesegment in de database worden gemanipuleerd en gevalideerd. Als u de codes voor de rekeninggegevens hebt gedefinieerd, worden de codes op entiteitniveau (zoals inkooporders, facturen enzovoort) aan transacties in het systeem gekoppeld. Met deze codes worden systeemtransacties gekoppeld aan externe boekhoudsystemen.

Zie Rekeninggegevens definiëren in de Handleiding voor de systeembeheerder van HxGN EAM.

 1. Selecteer Beheer > Databridge > Rekeningdetails instellen.

 2. Klik op Nieuwe record.

 3. Geef de volgende gegevens op:

  Segmentkolom - Geef hier de segmentkolom op waarin een rekeningsegmentwaarde in de tabel R5ACCOUNTDETAIL wordt opgeslagen.

  U kunt slechts één record aanmaken voor elke segmentkolom.

  De 30 beschikbare segmentkolommen hebben niet-specifieke namen, bijvoorbeeld ACD_SEGMENT1. U kunt de naam van een segmentkolom wijzigen met Schermontwerp op het tabblad Rekeninggegevens van de schermen waarvoor rekeninggegevens binnen het systeem toegankelijk zijn.

  Zoekcode - Geef hier de zoekcode op voor de rekeninggegevenscode. Zoekcodes worden gedefinieerd op het scherm Zoekopdrachten. Zie Zoekopdrachten definiëren in de Handleiding voor de systeembeheerder van HxGN EAM.

  • Binnen de lijst met waarden voor SQL-codes hebt u de mogelijkheid naar een ander rekeningsegment te verwijzen.

  • Voer het volgende in om te verwijzen naar segment 2 binnen de code die u definieert: 2.

   Standaardwaarde - Geef hier de standaardwaarde op voor de segmentkolom.

   Vereist - Selecteer deze optie om aan te geven dat invoer van de segmentkolom verplicht is.

 4. Klik op Record opslaan.