Vereisten voor rekeninggegevens definiëren voor Oracle General Ledger - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

U kunt vereisten voor rekeninggegevens (codecombinatie) van uw organisatie definiëren voor interfacetransacties. ERP-applicaties bieden meestal een flexibele boekhouding waarmee u grootboekrekeningcodes kunt aanpassen.

Voor zowel Flex SQL-configuratie als het invoerproces voor het grootboek geldt dat voor elk segment in het ERP-grootboek een bijbehorende segmentwaarde moet zijn gedefinieerd in EAM. Deze definities worden tijdens de taak van het toepassingsgebied voor de financiële interface bepaald.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om u bij dit proces te laten bijstaan door een gekwalificeerde technische adviseur van EAM.

  1. Definieer het rekeningstelsel van uw organisatie in de ERP-applicatie. In uw rekeningstelsel worden de rekeningcodesegmenten beschreven die vereist zijn voor het uitvoeren van uw zakelijke transacties.

  2. Bekijk de EAM-bedrijfstransacties die een financieel effect op uw organisatie hebben.

  3. Definieer boekingsvereisten voor elke zakelijke transactie die tijdens de vorige stap is aangegeven. Houd bij het definiëren van deze vereisten rekening met het aantal rekeningcodesegmenten die uw organisatie vereist. Vraag u bovendien af welke waarden voor rekeningcodesegmenten zijn toegestaan en houd rekening met de verwachte en standaard gebruikte waarden voor elke rekeningcodesegment. Bepaal wat routinegevallen, speciale gevallen en validatievereisten voor elk rekeningcodesegment zijn.

  4. Bepaal welke methode uw organisatie hanteert voor het verzamelen van informatie die nodig is om werkelijke rekeningcodesegmenten aan te maken. Probeer bij het bepalen van deze methode te achterhalen of het meer moeite kost om de rekeningcodesegmenten in te stellen of om segmenten in het systeem in te voeren en bij te houden, bekijk de nauwkeurigheid van de segmenten en in welke mate de segmenten voldoen aan de fiscale beleidsregels van uw organisatie. Ga na wie transactiegegevens invoeren, welke beslissingen voor elke transactie moeten worden genomen en welke gegevens beschikbaar (moeten) zijn voor de verantwoordelijke partij wanneer beslissingen voor zakelijke transacties worden genomen.

    Het wordt ten zeerste aanbevolen om de waarden voor de rekeningcodesegmenten af te leiden van begrippen die bestaan in EAM. De meeste rekeningstelsels bevatten bijvoorbeeld een organisatorische component, zoals afdelingen of kostenplaatsen. Koppel afdelingen in EAM aan rekeningcodesegmenten voor uw afdelingen of kostenplaatsen of definieer een objectstructuur in EAM die correspondeert met uw organisatorische afdelings- en kostenplaatsstructuur.

    Als uw rekeningstelsel een projectsegment als kostenplaats bevat, gebruikt u de project- en budgetcodes van EAM om projectsegmenten op te geven door aangepaste kenmerken aan te maken voor de entiteit PROJ (R5PROJECTS) in EAM voor opslag van de rekeningcodesegmentwaarden voor een of alle rekeningcodesegmenten van het project.

    Ook moet u overwegen gebruikerskenmerken aan te maken in EAM waarin de rekeningsegmentwaarden worden opgeslagen. Als u deze kenmerken aanmaakt, kunt u de segmentwaarden invoeren zonder deze in code vast te leggen in de vaste EAM-tabellen.