Journaalposten aanmaken - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

Journaalposten voor EAM-transacties worden doorgegeven aan ERP met de batchtransactie voor het boeken van journaalposten. Voordat u journaalposten aanmaakt, moet u zich het volgende afvragen:

 • Of er meer dan één proces benodigd is binnen een bron, bijvoorbeeld voorraadtransacties.

  De definities van de grootboekprocessen worden in EAM dynamisch aangemaakt voor iedere klant en er kunnen meerdere processen nodig zijn binnen een bepaalde journaalbron. Bij voorraad kan dat bijvoorbeeld de relatie zijn tussen tegoedrekeningen voor de voorraad en transactieonkostenrekeningen.

 • Of er afzonderlijke processen op basis van uw organisatie, faciliteit of magazijn zijn vereist.

  Zo is het magazijn vaak gerelateerd aan een unieke tegoedrekening in het rekeningstelsel. Daarom is er voor elk magazijn een eigen proces vereist.

 • Of de journaalposten meer dan één grootboek of rekeningstelsel nodig hebben.

  Houd er rekening mee dat het grootboek, de journaalbron, journaalcategorie en organisatie allemaal invoer vormen op het scherm Grootboekreferenties en dat dit scherm een subcomponent is voor de procesdefinitie die op het scherm Definitie grootboekproces is gedefinieerd. De procesdefinitie moet zo zijn ingesteld dat gebruik wordt gemaakt van de referentiedetails, waarmee het grootboek, de journaalbron, journaalcategorie en organisatie worden bepaald.

 • Hoe de journaalposten binnen een bron worden gegroepeerd. Voorraadprocessen kunnen bijvoorbeeld worden gegroepeerd per transactietype of op basis van een combinatie van transactietype en magazijn, of per artikelklasse.

  U kunt bij het opstellen van referentiedetails de waarden van Planningsgroep op het scherm Definities grootboekprocessen gebruiken om de posten te verdelen. Door de referentievereisten vast te stellen worden de conditionele parameters opgesteld voor de WHERE-instructie op het scherm Definities grootboekprocessen.

 • Hoe datums worden toegewezen voor journaalposten. Opties omvatten de datum van de oorspronkelijke transactie, de datum waarop de transactie naar de ERP-applicatie is verplaatst en de einddatum van de periode.

 • Welke monetaire waarde het journaal moet hebben Geef hier de pure transactieprijs vermenigvuldigd met de transactiehoeveelheid op. U kunt desgewenst ook een overheadfactor opnemen.

 • Waarmee worden de segmentwaarden van een onkostenrekening bepaald voor een bepaalde transactie.

  Voor het maken van de Flex SQL moet de segmentwaarde van de onkostenrekening worden bepaald.

 • Waarmee worden de segmentwaarden van een tegenrekening bepaald voor een bepaalde transactie.

  De tegenrekening is het tweede gedeelte van de boekhoudtransacties die uitsluitend in de EAM-applicatie worden uitgevoerd. Stel dat inkoopaanvragen die zijn gegenereerd in EAM, worden gekoppeld aan ERP-applicaties waar ze worden omgezet in inkooporders. Omdat de inkoopaanvraag wordt ingevoerd in een inkoopproces waarvan de ERP-applicatie eigenaar is, hoeft er geen verschil te zijn in EAM. Vergelijk dit met voorraadtransacties waarbij EAM uitsluitend eigenaar is van de uitgifte van voorraad en het voorraadbeheer. Wanneer met een uitgifte onkosten voor een kredietrekening worden gegenereerd, moet ook de tegenrekening worden opgegeven voor import in het grootboek.

 • Welke filters moeten worden toegepast bij de selectie van transacties die u wilt overdragen. Met deze filters worden de parameters aangestuurd die nodig zijn in de WHERE-instructie op het scherm Definities grootboekprocessen. De filters zijn afhankelijk van een groot aantal van de in dit gedeelte vermelde variabelen.

 • Welke gedetailleerde informatie over een transactie moet worden vastgelegd in de journaalpost, zoals het werkordernummer, artikelnummer en/of bedrijfsmiddelnummer. Deze gegevens worden gebruikt in Instructie bijwerken bestemming op het scherm Definities grootboekprocessen. Met de open interface voor journaalimportbewerkingen kunnen transactiespecifieke gegevens in referentievelden worden opgeslagen. De referentiegegevens zijn een onderdeel van de proces- en transactiegroep die wordt gekoppeld.