Grootboekwaarden weergeven en wijzigen - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

U kunt grootboekwaarden weergeven en wijzigen om toegang te krijgen tot de interne grootboekwaarden die zijn gekoppeld aan systeementiteiten. Selecteer een entiteit waarvoor u grootboekwaarden wilt weergeven/wijzigen, de gekoppelde grootboekcodes wilt weergeven en de waarden desgewenst wilt bijwerken of verwijderen.

Met het veld Geboekt wordt aangegeven of de grootboekwaarde een Credit of een Debet is. Dit veld is altijd beschermd. Met de installatieparameter ACCOUNT wordt bepaald of het veld Geboekt vereist is voor grootboekwaarden. Als de installatieparameter ACCOUNT op NO staat, wordt in het veld Geboekt automatisch een asterisk (*) ingevuld.

U kunt ook een bestaande record kopiëren om een nieuwe record aan te maken op basis van de sleutelvelden van een bestaande record. Selecteer de record die u wilt kopiëren en klik vervolgens op Record kopiëren. De sleutelvelden worden gekopieerd uit de geselecteerde record en de invoegmodus wordt geactiveerd zodat u de recorddetails desgewenst kunt bijwerken. In het veld Geboekt wordt de tegengestelde waarde ingevuld van de record waaruit u gegevens kopieert (Credit of Debet). Het veld is beschermd. U kunt geen records kopiëren waarvoor de waarde van Geboekt (*) is.

De sleutelvelden die worden weergegeven op het scherm Grootboekwaarden, worden dynamisch bijgewerkt op basis van de entiteit die u selecteert. Als u bijvoorbeeld Inkoopaanvragen als de entiteit selecteert, worden Inkoopaanvraagnummer en organisatie weergegeven als de sleutelvelden in Recorddetails en de lijst met grootboekwaarden.

Om grootboekwaarden weer te geven en te wijzigen moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Beheer > Databridge > Grootboekwaarden.

  2. Geef de volgende gegevens op:

    Entiteit - Selecteer de entiteit waarvoor u grootboekwaarden wilt weergeven en wijzigen. De aan de geselecteerde entiteit gekoppelde sleutelvelden in Recorddetails worden weergegeven en de lijst met waarden wordt bijgewerkt met alle grootboekwaarden die aan de geselecteerde entiteit zijn gekoppeld.

    Als u een nieuwe entiteit selecteert nadat u een record hebt gewijzigd zonder de wijzigingen op te slaan, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. Als u klikt op Annuleren, wordt het scherm vernieuwd op basis van de nieuwe entiteit en worden de oorspronkelijke waarden behouden voor de in eerste instantie geselecteerde entiteit zonder wijzigingen op te slaan.

  3. Selecteer de grootboekwaarde die u wilt weergeven of wijzigen.

  4. Bewerk desgewenst de gegevens van de grootboekwaarden.

  5. Klik op Bevestigen.