Details voor grootboekreferenties definiëren - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

U kunt details voor grootboekreferenties definiëren om waarden aan te maken voor elk segment van een grootboekreferentie.

  1. Selecteer Beheer > Databridge > Grootboekreferenties.

  2. Klik op het tabblad Details.

  3. Geef de volgende gegevens op:

    Segmentkolom - Selecteer de juiste kolom van de tabel GL_INTERFACE die voor de referentiegroep moet worden gebruikt, bijvoorbeeld SEGMENT1.

    Gebruikerswaarde - Geef hier de gebruikergedefinieerde waarde(n) op voor de invoerreferentiegroep voor de R5GLINTERFACE-kolom(men), bijvoorbeeld 01.

    Waarden moeten worden toegewezen aan alle segmentwaarden die zijn gedefinieerd in de boekingsdefinitie van het ERP-grootboek. Dit zijn de tegenrekeningcombinaties voor de proces-/referentiegroep. Voor elke procesgroep wordt de kostenrekening uit de tabel R5ACCOUNTDETAIL gehaald. Dit tabblad verschaft de tweede helft van de boekhoudkundige vereisten.

  4. Klik op Bevestigen.