Berichtstatusrecords archiveren en verwijderen - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

Om te voorkomen dat tabellen waarin berichtstatusgegevens worden opgeslagen in de loop van de tijd te groot worden, worden de statusrecords voor voltooide berichten gearchiveerd. Statusgegevens worden gearchiveerd voor berichten met de status C (Voltooid) voor zowel verwerking als bezorging, en voor berichten met de status F (Mislukt) voor verwerking en/of bezorging, waarvoor geen verdere pogingen worden gedaan om het bericht opnieuw te verwerken. Zie Berichten opnieuw verwerken en bezorgen.

Statusrecordgegevens worden gearchiveerd, opgeslagen en verwijderd op basis van de volgende planning:

  • Berichtstatusrecords worden gearchiveerd 3 maanden nadat de berichtverwerking is voltooid. Met de instelling van de installatieparameter @MSGARC wordt aangegeven hoe lang het archiveren van berichten in Databridge duurt. U kunt desgewenst de instelling van de installatieparameter in EAM bijwerken. De waarde voor @MSGARC wordt in aantal dagen aangegeven. Zie de Handleiding voor de systeembeheerder van HxGN EAM.

  • Berichtstatusrecords worden uit het archief verwijderd 15 maanden nadat de berichtverwerking is voltooid. Met de instelling van de installatieparameter @MSGDEL wordt aangegeven hoe lang het verwijderen van berichten in Databridge duurt. U kunt desgewenst de instelling van de installatieparameter in EAM bijwerken. De waarde voor @MSGDEL is in aantal dagen. Zie de Handleiding voor de systeembeheerder van HxGN EAM.