Berichten automatisch opnieuw verwerken en opnieuw bezorgen - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

Er zijn verschillende opties om records automatisch opnieuw te verwerken wanneer berichten zijn mislukt of gedeeltelijk zijn mislukt.