Berichten opnieuw verwerken en bezorgen - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

U kunt transacties opnieuw verwerken om een document door te sturen, als Databridge een transactie niet heeft verwerkt.

Automatische pogingen om een bericht opnieuw te verwerken vinden plaats als de Verwerkingsstatus van het bericht is ingesteld op F (Mislukt) of PF (Gedeeltelijk mislukt) en als is bepaald dat voor het type verwerkingsfout nieuwe verwerking is vereist. Een record moet opnieuw worden verwerkt als de verwerking is mislukt vanwege een systeem-/omgevingsfout of een bedrijfslogicafout. De verwerkingsstatus F wordt toegewezen als alle onderdelen van het bericht zijn mislukt. De status PF wordt aan een bericht toegewezen waarvan de verwerking van bepaalde onderdelen, maar niet van alle onderdelen is mislukt.

Ongeacht de huidige bezorgingsstatus worden er automatische pogingen gedaan om een bericht opnieuw te bezorgen voor aanvraagverwerking en antwoordbezorging. Een bericht mag echter alleen opnieuw worden bezorgd als de Bezorgingsstatus F is en als is bepaald dat het bericht opnieuw moet worden bezorgd. Een record moet opnieuw worden bezorgd als de bezorging is mislukt vanwege een systeem-/omgevingsfout of een bedrijfslogicafout. De status TN wordt toegewezen als een bericht is bezorgd bij het Trading Network, maar de bezorgingscyclus nog niet geheel is voltooid. De status TN wordt alleen toegewezen aan berichten in een gehoste Databridge-installatie (met ASP-services van Infor).

Automatische pogingen om gekwalificeerde berichten opnieuw te verwerken worden gedaan op basis van het volgende incrementele schema:

  • Na vijf minuten vindt een poging tot nieuwe verwerking plaats.

  • Een tweede poging tot nieuwe verwerking vindt 10 minuten na de eerste poging plaats.

  • Een derde poging tot nieuwe verwerking vindt 60 minuten na de tweede poging plaats.

  • Een vierde poging tot nieuwe verwerking vindt 5 uur na de derde poging plaats.

  • Een vijfde poging tot nieuwe verwerking vindt 24 uur na de vierde poging plaats.

  • Na de vijfde poging om de record opnieuw te verwerken, worden er geen verdere automatische pogingen gedaan om de record opnieuw te verwerken. Dit wordt aangegeven als bij Volgende geplande poging niets is ingevuld. Desgewenst kunt u echter handmatig proberen de records opnieuw te verwerken. Zie Berichten handmatig opnieuw verwerken en bezorgen.

    Volgende geplande poging is gebaseerd op de waarde van de optie Geselecteerde berichten opnieuw verwerken die is gedefinieerd voor de Databridge-partner op het scherm Partners. Zie Databridge-partners configureren, Hernieuwde verwerking van berichten van partners instellen en Partnerinschrijvingen instellen.