Bezorgingshistorie voor berichten weergeven - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

Elke keer dat een poging wordt gedaan om een respons/uitgaand bericht of een subgegevensgebied van een bericht te bezorgen bij een bestemming, wordt een bezorgingshistorierecord in de database opgeslagen en worden de records op het tabblad Bezorging van het scherm Bericht-ID's weergegeven.

Als een bericht slechts één subgegevensgebied heeft, worden bij Tijd bezorgd, Status en Statusbericht dezelfde waarden weergegeven als de overeenkomende velden in de primaire berichtstatusrecord. Gegevensgebied is altijd leeg.

Wanneer een bericht één gegevensgebied per keer wordt bezorgd, wordt de bezorgingsstatus van elk subgegevensgebied vastgelegd. Tijdens de verwerking van het subgegevensgebied wordt met de statusinformatie van de hoofdrecord de algemene status van het subgegevensgebied weergegeven. Bij Tijd bezorgd wordt de tijd ingevuld waarop het laatste subgegevensgebied is bezorgd.

Bij Adres wordt de werkelijke URL of andere bestemming ingevuld waarbij het bericht of het subgegevensgebied is bezorgd. Er kunnen meerdere adressen (URL's) aan de bestemming worden gekoppeld. Het laatste adres waar de poging het bericht te bezorgen is mislukt, wordt weergegeven en er wordt niets weergegeven als het adres niet van toepassing is.

  1. Selecteer Beheer > Databridge > Databridge-berichtstatus.

  2. Selecteer het bericht waarvoor u de bezorgingshistorie wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Bezorging.

    Zoek met de zoekparameters naar specifieke uitgaande of inkomende gebeurtenissen. Zie informatie over het definiëren van snelfilters in de Gebruikershandleiding van HxGN EAM.

  3. Geef de bezorgingshistorie voor het bericht weer.