Gerelateerde berichten weergeven - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

Gerelateerde berichten zijn berichten waarvan de waarden voor Context-ID en Correlatie-ID hetzelfde zijn. Met bijvoorbeeld één uitgaande gebeurtenis worden een Databridge-gebeurtenisbericht en meerdere Databridge-bezorgingsberichten met dezelfde Context-ID gegenereerd. Daarom zijn de berichten gerelateerd.

  1. Selecteer Beheer > Databridge > Databridge-berichtstatus.

  2. Selecteer het bericht waarvoor u gerelateerde berichten wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Gerelateerde berichten.

    Zoek desgewenst met behulp van parameters naar specifieke uitgaande of inkomende gebeurtenissen. Zie informatie over het definiëren van snelfilters in de Gebruikershandleiding van HxGN EAM.

    In de lijst Gerelateerde berichten worden automatisch alle berichtrecords ingevuld waarvoor de waarde van Context-ID gelijk is aan het geselecteerde bericht.

  3. Selecteer het gerelateerde bericht en klik vervolgens op het tabblad Recordweergave.

  4. Geef de gegevens over het gerelateerde bericht weer en klik vervolgens op Afsluiten.