Berichttypen verwerken - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

In Databridge worden inkomende en uitgaande berichtdocumenten verwerkt. Zie de volgende omschrijvingen voor meer informatie:

Berichttype

Omschrijving

Databridge inkomend

Databridge inkomend wordt toegewezen als het Type voor inkomende berichtdocumentrecords op het scherm Bericht-ID's. Bij Verwerkingsstatus van de record wordt de verwerkingsstatus voor het berichtdocument weergegeven. Bij Bezorgingsstatus wordt de bezorgingsstatus weergegeven van het aan de partner verzonden bevestigingsbericht.

Infor ION - inkomend

Infor ION - inkomend wordt toegewezen als het Type voor inkomende berichtdocumentrecords die komen uit de ION-takenlijst op het scherm Bericht-ID's. Bij Verwerkingsstatus van de record wordt de verwerkingsstatus voor het berichtdocument weergegeven. Bij Bezorgingsstatus wordt de bezorgingsstatus weergegeven van het bevestigingsbericht dat is teruggestuurd naar ION.

Databridge-gebeurtenis

Databridge-gebeurtenis wordt toegewezen als het Type voor uitgaande berichtdocumentrecords op het scherm Bericht-ID's. Bij Verwerkingsstatus van de record wordt de status van het proces weergegeven waarin het uitgaande Databridge-document wordt gemaakt.

Databridge-bezorging

Een bericht van het Type Databridge-bezorging wordt weergegeven voor elke partner waarnaar het bericht wordt verzonden om het verzendproces van het document naar de partner bij te houden.

Infor ION - Bezorging

Een bericht van het Type Infor ION - Bezorging wordt weergegeven voor INFOR-ONRAMP-partner waarnaar het bericht wordt verzonden om het verzendproces van het document naar Postvak UIT van ION bij te houden.

Zie Toelichting op berichtstatuswaarden voor meer informatie over deze omschrijvingen en statuswaarden.