Databridge-bericht in een HTTP-aanvraag van Databridge ontvangen - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

De partner moet een webserver hebben die een URL bevat voor het ontvangen van Databridge HTTP-berichten, zoals uitgaande Databridge-documenten, en de verwerkingsstatusberichten (CONFORM BOD) die de verwerkingsstatus voor inkomende berichten aangeven.

Daarnaast moet u de toegangsgegevens voor de webserver invoeren in de sectie Antwoorddetails van het scherm Databridge-partners, zoals in de volgende schermafbeelding wordt weergegeven.

Zie Databridge-partners configureren.

De responsdetails moeten het volgende bevatten:

Detail

Omschrijving

Adres

De URL van de HxGN EAM/Databridge-webserver.

Gebruiker-ID

De gebruiker-ID voor aanmelding bij de webserver waarop berichten worden ontvangen.

Wachtwoord

Het wachtwoord van de Gebruiker-ID.

Aantal pogingen

Het aantal pogingen dat de Databridge-server moet doen als de ontvanger het bericht niet kan ontvangen.

Aantal minuten tussen pogingen

Het aantal minuten dat tussen elke nieuwe poging moet worden gewacht.

Als u verschillende toegangsgegevens voor de webserver hebt voor een specifieke inschrijving van een uitgaand Databridge-document, kunt u de bovengenoemde gegevens op het tabblad Inschrijvingen van het scherm Partners invoeren Zie Partnerinschrijvingen instellen.

Gegevens die worden ingevoerd op het tabblad Inschrijvingen overschrijven de gegevens die zijn ingevoerd in de sectie Responsdetails op het tabblad Recordweergave.

De indeling van een inkomend bericht van Databridge is hetzelfde als de hierboven beschreven informatie voor het verzenden van een bericht naar Databridge.

Als de ontvangende webserver het bericht ontvangt, moet worden gereageerd met de status HTTP OK (200). Als dat niet het geval is, moet worden gereageerd met een HTTP-foutcode die foutgegevens bevat waarmee de operator het probleem gemakkelijker kan oplossen. Als Aantal pogingen en Aantal minuten tussen pogingen worden ingesteld zoals hierboven is aangegeven, wordt in Databridge gepoogd het bericht opnieuw te verzenden als de ontvanger reageert met een HTTP-foutstatus.