Een bericht met HTTP naar Databridge verzenden - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

In Databridge worden kopgegevens voor HTTP-verificatie gebruikt om de gebruiker-ID en het wachtwoord voor aanmelding door te geven. De gebruiker-ID en het wachtwoord moeten overeenkomen met de gebruiker-ID en het wachtwoord die zijn aangemaakt voor de partnerrecord in de sectie voor aanmelding bij Databridge van het scherm Partners van Databridge.

Zie Databridge-partners configureren.

 • Stel met de gebruikersgegevens de kopgegevens voor HTTP-verificatie in met de volgende indeling:

  addRequestHeader(HTTPConstants.HEADER_AUTHORIZATION, "Basic " + based64Encode(userid + ":" + password);

 • Stel het Databridge-document in het HTTP-bericht in als een named value-paar met name="$xmldata" en value=XML van het Databridge-document.

 • Verzend het HTTP-bericht naar het volgende adres:

  http://<databridge server address>/axis/servlet/DatabridgeReceiverServlet?TenantID=<tenant>

  Als de Databridge-server het bericht met succes ontvangt, bestaat de reactie uit een HTTP OK-status (200) en antwoordtekst die de bericht-ID bevat die aan het bericht is toegewezen.

  Met dit bericht wordt alleen aangegeven dat het bericht door de Databridge-server is ontvangen. De verwerkingsstatus van het bericht wordt niet aangegeven.

  Als de Databridge-server het bericht om de een of andere reden niet met succes ontvangt, bestaat de reactie uit een foutcode voor de HTTP-status, zoals HTTP 500. Mogelijke redenen voor de fout kunnen ongeldige partner- of aanmeldgegevens of onjuist samengestelde Databridge-XML zijn. Met de HTTP-antwoordtekst worden specifiekere foutgegevens doorgegeven om te helpen bij de foutopsporing van het probleem dat tot de fout heeft geleid.