De standaardtenant voor een partner wijzigen - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

Op een HxGN EAM-server kunnen meerdere tenants worden gebruikt. De server kan dus voor meerdere databases worden gebruikt. Standaard heeft een HxGN EAM-server één tenant: DS_MP_1. Elke Databridge-partner moet aan een gedefinieerde tenant worden gekoppeld.

 1. Open het bestand partner.xml onder de map Partnerconfiguratiebestanden.

 2. Voor elke partner die is gedefinieerd in Databridge, moet er een <Partner>-sectie zijn, zoals in het volgende voorbeeld van een XML-fragment wordt weergegeven:

  <Partner>
  <ProfileID>2</ProfileID> <!--Partner ID-->
  <DocumentDeliveryClass>com.dstm.databridge.receiver.DocumentJMSRouter</DocumentDeliveryClass>

  <!-- Document Delivery Process Class -->

  <Tenant>DS_MP_1</Tenant> <!--inforEAMtenant ID --> <DatabridgeServerURL>http://www.infor.com/toDatabridge</Databridge ServerURL> <!--Databridge serverURL--> <User>R5</User> <!--Partner's userid for access to Databridge Server-->
  <Password>R5</Password> <!--Password for access to Databridge Server-->
  <SenderID>2</SenderID> <!--Sending Entity (Your company's partner ID)-->
  <ReceiverID>1</ReceiverID> <!--Receiving Entity (Databridge's partner ID)-->

  </Partner>

 3. Stel de waarde voor elk van de volgende elementen in:

  Tenant - Stel hier de elementwaarde in die moet overeenkomen met uw HxGN EAM-tenant waarnaar de Databridge-documenten worden verzonden.

  SenderID - Geef hier dezelfde waarde op als het ProfileID-element.

  ReceiverID - Geef hier de waarde van het veld Partner-ID van de partnerrecord * op die u vindt op het scherm Partners van HxGN EAM.

 4. Klik op Record opslaan. De wijziging wordt binnen enkele minuten doorgevoerd.