Databridge verwijderen - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

Omdat Databridge als een uitbreiding van het basisproduct wordt geïnstalleerd, moet u de HxGN EAM-applicatieserver verwijderen om Databridge te kunnen verwijderen.

Het in dit gedeelte beschreven proces is gebaseerd op een HxGN EAM-applicatieserver die is geïnstalleerd voor een Oracle-database in Windows met een JBoss-applicatieserver.

Zie de Installatiehandleiding van HxGN EAM voor gedetailleerdere informatie over het verwijderen van het basisproduct op andere ondersteunde database- en applicatieserverplatformen (SQL Server enzovoort).

  1. Zoek het bestand uninstaller.exe op in de directory waarin u EAM en Databridge hebt geïnstalleerd en voer het uit.

  2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken voor de verwijdering en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op Volgende.

  4. Zorg ervoor dat de webMethods-integratieserver niet actief is en klik vervolgens op Volgende.

  5. Klik op Voltooien. De EAM-applicatieserver en Databridge worden uit het systeem verwijderd.