Installeren op één server - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

U kunt Databridge installeren om verbinding te maken met één berichtendienstprovider.

Zie de Installatiehandleiding van HxGN EAM voor meer informatie over de installatie van HxGN EAM.

 1. Plaats de HxGN EAM-cd en voer de installatie uit.

  Als u in Windows installeert, zoekt u het bestand Setupwin32.exe, klikt u er met de rechtermuisknop op en voert u het uit als beheerder.

  Koppel de cd als u de installatie op UNIX uitvoert en de functie voor automatisch koppelen (automount) niet wordt gebruikt. Vervolgens wijzigt u in een shell-sessie de directory in de basisdirectory van het koppelpunt en start u het systeem door de opdracht ./setuplinux.bin uit te voeren. Zorg ervoor dat u de installatie als een niet-basisgebruiker uitvoert.

 2. Selecteer de taal die u voor deze wizard wilt gebruiken en klik op OK.

 3. Klik op Volgende.

 4. Geef de cd-sleutel voor HxGN EAM op en klik op Volgende.

 5. Selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst als u akkoord gaat met de voorwaarden en klik vervolgens op Volgende.

 6. Selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst als u akkoord gaat met de voorwaarden en klik vervolgens op Volgende.

  Als u HxGN EAM op een Windows-applicatieserver installeert, wordt het volgende dialoogvenster niet weergegeven. Ga verder naar stap 8.

 7. Selecteer JBoss Application Server en klik op Volgende.

 8. Geef de directory op waarin u de HxGN EAM-applicatie wilt installeren en klik op Volgende.

  In de directory waarin u HxGN EAM installeert, mag geen naam met spaties worden ingevoerd. Bijvoorbeeld:

  C:\Mijn bestanden is geen geldige directory, maar C:\MijnBestanden wel.

 9. Geef de volgende gegevens over de databaseserver op:

  Hostnaam - Geef hier de naam op van de computer waarop de databaseserver zich bevindt.

  Poort - Geef hier het nummer op van de luisterpoort die wordt gebruikt voor de databaseserver.

  Naam instance - Geef hier de naam op van de database-instance.

  Schemanaam - Geef hier de naam op van het Oracle-schema waaronder de systeemapplicatie wordt uitgevoerd.

  Gebruikerswachtwoord - Geef hier het wachtwoord voor het hierboven opgegeven schema op.

 10. Klik op Volgende.

 11. Geef de volgende gegevens op over de Java Virtual Machine:

  Minimumgrootte JVM (MB) - Geef hier de minimale hoeveelheid geheugen op die moet worden toegewezen aan de JVM (Java Virtual Machine) wanneer HxGN EAM wordt uitgevoerd.

  Maximumgrootte JVM (MB) - Geef hier de maximale hoeveelheid geheugen op die moet worden toegewezen aan de JVM (Java Virtual Machine) wanneer HxGN EAM wordt uitgevoerd. Stel voor productieservers voor Minimumgrootte JVM (MB) dezelfde waarde in als die is geselecteerd voor Maximumgrootte JVM (MB).

  Het werkelijke geheugengebruik is de waarde die u hebt ingevoerd bij Minimumgrootte JVM (MB) plus 768 MB en de waarde die u hebt ingevoerd bij Maximumgrootte JVM (MB) plus 768 MB.

 12. Klik op Volgende.

 13. Wilt u HxGN EAM Advanced Reporting Server installeren? Kies een van de volgende opties:

  Optie

  Omschrijving

  Ja

  Selecteer deze optie om de applicatieserver te verbinden met de Infor EAM Advanced Reporting Server.

  Nee

  Selecteer deze optie als u de applicatieserver niet wilt verbinden met de Infor EAM Advanced Reporting Server.

  De Advanced Reporting Server is niet geïnstalleerd. Deze is geconfigureerd om verbinding te maken met een rapportserver. Als u Ja hebt geselecteerd om de applicatieserver te verbinden met een rapportserver, verschijnt het volgende dialoogvenster (niet dit dialoogvenster) waarmee u de Advanced Reporting Server-details kunt configureren.

  Zie de Installatiehandleiding van HxGN EAM voor meer informatie over de installatie van Advanced Reporting Server.

 14. Klik op Volgende.

 15. Selecteer Ja als u berichtendiensten wilt installeren voor Databridge.

 16. Klik op Volgende.

 17. Selecteer bij Selecteer het type berichtendienst dat u wilt installeren Standaard: één server als u de berichtendiensten op dezelfde server als de HxGN EAM-applicatieserver wilt installeren.

 18. Klik op Volgende.

 19. Kies een van de volgende opties om te bepalen of de computer als host fungeert voor Databridge-transacties:

  Ja - Selecteer Ja als de computer waarop u Databridge installeert, als host voor de Databridge-transacties fungeert.

  Nee - Selecteer Nee als u niet wilt dat de computer waarop u de Databridge-transacties installeert, als host fungeert voor de Databridge-transacties.

  Het volgende dialoogvenster wordt alleen weergegeven als u Ja hebt geselecteerd.

 20. Klik op Volgende.

 21. Geef de volgende mapgegevens op:

  Map voor partnerdocumenten - Geef hier de map op waarin Databridge-partnerdocumenten moeten worden opgeslagen bij het uitwisselen van bestanden met Databridge.

  Map voor installatiebestanden - Geef hier de map op waarin de Databridge-partnerinstallatiebestanden moeten worden geïnstalleerd die worden gebruikt voor het uitwisselen van bestanden met Databridge.

 22. Klik op Volgende.

 23. Klik op Volgende.

 24. Kies een van de volgende opties om de applicatie te starten:

  Raadpleeg Aantal databaseverbindingen aanpassen voor aanvullende installatiestappen voordat u de server start.

  • De applicatie uitvoeren in Windows - Start uw computer opnieuw op. De applicatie HxGN EAM wordt automatisch gestart wanneer Windows wordt gestart.

  • De applicatie uitvoeren in Linux - Om de applicatieserver te beheren, navigeert u naar de tijdens de installatie geselecteerde basisinstallatiedirectory van de applicatie. Start de server door het volgende uit te voeren:

   ./app.sh start

   Als u de server wilt stoppen, voert u het volgende uit:

   ./app.sh stop

   Als u de server wilt stoppen en vervolgens weer starten, voert u het volgende uit:

   ./app.sh restart

   Als u de status van de server wilt controleren, voert u het volgende uit:

   ./app.sh status

 25. Klik op Voltooien.