Databridge installeren - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

Databridge wordt tijdens de installatie van het HxGN EAM-basisproduct geïnstalleerd als u aangeeft dat u de HxGN EAM-berichtendiensten en Databridge-componenten op basis waarvan Databridge werkt wilt installeren. Er zijn twee typen installatiescenario's voor berichtendiensten: één server en meerdere servers. Zie de volgende omschrijvingen voor meer informatie:

  • Eén server: in een installatiescenario met één server wordt één provider van berichtendiensten gebruikt. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze methode te gebruiken.

  • Meerdere servers: in een installatiescenario van een berichtendienst met meerdere servers wordt verbinding gemaakt met meerdere providers van berichtendiensten via Databridge-servers. Deze methode is alleen van toepassing voor specifieke omgevingsvereisten.

Omdat Databridge als een uitbreiding van het basisproduct wordt geïnstalleerd, zijn de in dit gedeelte beschreven Databridge-installaties bedoeld als een basisoverzicht van de Databridge-installatie met informatie die specifiek voor installatiescenario's zowel met één server als met meerdere servers geldt. De installatievoorbeelden van zowel installaties voor één server als installaties voor meerdere servers zijn gebaseerd op een Databridge-installatie die wordt geïnstalleerd voor een Oracle-database in Windows met een JBoss-applicatieserver.

Hoewel Databridge en de HxGN EAM-applicatieserver op dezelfde applicatieserver kunnen worden geïnstalleerd, wordt het ten zeerste aanbevolen om Databridge op een andere applicatieserver of andere applicatieservers te installeren dan de HxGN EAM-applicatieserver.

Voordat u Databridge installeert, moet u een installatieplan opstellen waarin u de systeembelasting evalueert, het aantal computers/servers en het aantal berichtenwachtrijen enzovoort vaststelt en op basis daarvan bepaalt welk Databridge-installatietype geschikt is voor uw organisatie.

U dient aan te geven op welke computers u de berichtenwachtrij(en) installeert. De manier waarop u het adres voor de berichtenwachtrij(en) invoert, is namelijk afhankelijk van het platform.